ElavtalAKTIV FÖRVALTNING

Nu kan vi erbjuda alla kunder samma inköps-strateg som storindustrin använder.

Vald inköpsform är aktiv förvaltning för leveransperioden gjord av Fi-Nergys elinköpsavdelning. Alla kundens elförbrukning läggs i en och samma portfölj för att nå stordriftsfördelar.

Elen köps in i delar där 30 % av elförbrukningen pris-säkras och 70 % är rörligt och följer de rådande marknadspriserna. Månadens elpris fastställs i början av månaden efter leveransmånaden. Det rörliga priset innehåller alla kostnader för inköp av energi.

Avtalstid är 1-5 år.

RÖRLIGT ELPRIS

Det rörliga elpriset medför att kund betalar samma pris som vi betalar för energin på marknaden + vår lilla marginal. Elpriset följer svängningar i marknaden men pristoppar avröjs genom att en längre tids medelpris kompenserar till de högre kostnaderna.

Energin prissätts rullande efter rådande inköpspriser i marknaden. Det rörliga priset medför att kund betalar samma pris för energi som de kostar att köpa in den, och speglas med ett pris per leveransmånad. Det rörliga priset innehåller alla kostnader för inköp av energi.

Avtalstid är 1-5 år.

FAST PRIS

Fast pris är ett avtal där elpriset låses för avtalsperioden och förändras ej.

Med detta avtal behöver du inte tänka på vad energin kommer att kosta. Avtalstid är 1-5 år.

För att få en kostnadsfri offert kontakta vår kundtjänst på 0704 537 902 eller info@finergy.se