Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren till dessa. Om svar på din fråga inte finns här, vänligen kontakta vår kundservice för hjälp.


Svar
El består av två olika delar, nätkostnad och elhandelskostnad. Förutom elförsäljningspriset betalar du moms, elskatt samt kostnad för elcertifikat.

Svar
Ja det är det. Vår hemsida är skyddad och krypterad enligt senaste standard.
Svar
Överföringen är lokalt monopol som bedrivs av ett företag. Alla i samma område betalar samma kostnad oavsett vem som är deras elhandlare.
Svar
Nej, det lokala elnätbolaget är ansvarig för fysisk leverans och val av elhandelsbolag har ingen påverkan på detta.
Svar
Det tidsbundna elavtalet löper ut vid bindningstidens utgång. Ett kontrakt kan dock avslutas, till exempel på grund av flytt.